Trending

05:15 Nói lời thất tín, quả báo nhãn tiền

Nói lời thất tín, quả báo nhãn tiền

by Lắng đọng đêm về Added 55 Views / 0 Likes

“Tín” là một trong Ngũ thường – 5 điều hằng có khi người ta sống trên đời mà Nho gia đề xướng, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trong lịch sử có câu chuyện Công Dã Tràng thất tín đã phải nhận ngay quả báo nhãn tiền.

00:15 Giao thông Quốc gia

Giao thông Quốc gia

by Hoàng Minh Added 21 Views / 0 Likes

03:07 Kiến lửa đỏ có thể gây tử vong đang tấn công 12 tỉnh Trung Quốc - DKN NEWS

Kiến lửa đỏ có thể gây tử vong đang tấn công 12 tỉnh Trung Quốc - DKN NEWS

by Đức Minh Added 40 Views / 0 Likes

Theo NTDTV, nạn kiến lửa đỏ đã lan rộng đến 435 quận ở 12 tỉnh của Trung Quốc. Kiến lửa đỏ không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp mà còn còn có khả năng gây chết người.