News & Politics

03:35 Popular
Đài Loan khác gì Trung Quốc

Đài Loan khác gì Trung Quốc

by Minh Minh Added 9343 Views / 0 Likes

02:11 Popular
Lời thú tội của bác sỹ Trung Quốc mổ cướp nội tạng
Popular
Chính quyền Trump sẽ ngăn chặn Trung Quốc đàn áp những người có đức tin

Chính quyền Trump sẽ ngăn chặn Trung Quốc đàn áp những người có đức tin

by Đại Kỷ Nguyên Added 3079 Views / 0 Likes

Không chỉ dừng lại ở thương mại hay Biển Đông, lập trường cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục nhắm đến những vấn đề tai tiếng khác của Trung Quốc. “Chưa bao giờ có một tổng thống nào cứng rắn hơn [tôi] (nhưng công bằng) về Trung Quốc hay...