Trending

00:30 New Video: Trộm chó ở TP.HCM lộng hành, tấn công chủ nhà

Video: Trộm chó ở TP.HCM lộng hành, tấn công chủ nhà

by Hoàng Minh Added 10 Views / 0 Likes

09:47 Họa Phúc do người tự chiêu mời

Họa Phúc do người tự chiêu mời

by Lắng đọng đêm về Added 140 Views / 0 Likes

Quý vị thân mến, con người sống ở trên đời, có ai là không muốn được bình an, hạnh phúc? Nhưng để có được những phúc báo thiện quả này, thì không có con đường nào khác ngoài trọng đức hành thiện. Họa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà chính là do con người...

00:37 Giao thông Quốc gia

Giao thông Quốc gia

by Hoàng Minh Added 43 Views / 0 Likes

07:47 #1070-7 chữ ‘học’ tạo nên phúc – họa đời người

#1070-7 chữ ‘học’ tạo nên phúc – họa đời người

by Lắng đọng đêm về Added 86 Views / 0 Likes

Quý vị thân mến, Người xưa có câu: “Cải mồ người chết không bằng cải nết người sống”, vậy nên người cao minh trước tiên luôn phải là người biết tự xem xét lại bản thân, không ngừng tu dưỡng tâm tính của tự thân mỗi ngày…Sau đây là 7 chữ ‘học’ tạo nên phúc...